Information

Underlag till planprogram för Ulleråker

Här hittar du de samrådshandlingar som ingår i underlaget till planprogram för stadsdelen Ulleråker.

Sammanfattning

Stadsdelen Ulleråker ligger på Uppsalaåsen, strax söder om centrum och väster om Fyrisån. Här sker just nu en av Uppsalas största byggsatsningar. Kommunen har köpt mark för att bygga bostäder, och vi planerar att börja bygga under 2017. Vår plan är att bygga en stadsdel där upp till 8 000 Uppsalabor kan flytta in på sikt.