Rapport

Trend- och omvärldsanalys

Varje år gör kommunen en trend- och omvärldsanalys. Syftet är upptäcka händelser och trender som påverkar vår verksamhet. I analysen förklarar vi hur större trender och händelser i omvärlden påverkar arbetet med vår budget och våra mål.

Sammanfattning

Trend- och omvärldsanalysen 2018 utgår från fem globala trender: förändrade värderingar, förändrad demografi, teknikutveckling, globalisering, miljö- och klimatförändringar. I omvärldsanalysen sammanfattar vi den globala utvecklingen i nio specifika trender som påverkar Uppsalas mål om att skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi planerar kommunens mål och budget 2019–2021.