Rapport

Trafiksäkerhet i Uppsala kommun

Dokumentet ger en samlad bild av trafiksäkerheten i Uppsala och hur kommunen arbetar och styr mot trafiksäkerhetsmålen. Det ger även en bättre grund för att fatta beslut om nödvändiga satsningar inom området.

Sammanfattning

Ur innehållsförteckningen:

  • Vårt trafiksäkerhetsarbete i Uppsala
  • Viktiga trafiksäkerhetsfaktorer
  • Tillsammans för Nollvisionen ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete
  • Kommunernas roll i Tillsammans för Nollvisionen
  • Uppsalas systematiska trafiksäkerhetsarbete
  • Bild över dödade och skadade i Uppsala 2003–2013
  • Olycksbilden i kartor 2003–2012