Information

Töm och rengör cisterner som inte används

Informationsblad från miljöförvaltningen om hur du ska rengöra och hantera en cistern som tas ur bruk.

Sammanfattning

  • Om en cistern eller rörledning för brandfarlig vara tas ur bruk ska den tömmas och rengöras av en kunnig entreprenör
  • Du ska se till att inte cisternen kan fyllas på av misstag efter att den har tagits ur bruk
  • När cisternen är rengjord och säkrad ska du anmäla det till miljöförvaltningen
  • Om cisternen ska tas i bruk på nytt ska du meddela det till miljöförvaltningen.