Avgifter

Taxor 2020 enligt LSO och LBE

Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

Sammanfattning

Taxor enligt 5 kap. lagen lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsynen kostar olika mycket beroende på vad som ska kontrolleras. Uppsala brandförsvar ansvarar för att se till att Tierp, Uppsala och Östhammar kommun följer lagar om brandskydd och säkerhet.