Information

Taxa om tillsyn av köldmedieanläggningar enligt miljöbalken

Informationsblad om taxa för miljöbalkstillsyn.

Sammanfattning

Uppsala kommun förändrar år 2012 taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2012. Enligt taxan baseras den avgift som företagen ska betala på det tillsynsbehov som finns. Tillsynsbehovet för köldmedieanläggningar beror på hur stor den installerade mängden köldmedia är. I tillsynen ingår bland annat registerhållning och handläggning av kontrollrapporter.