Avgifter

Taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden

Taxan beskriver Uppsala kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagens områden.

Sammanfattning

I publikationen hittar du information om taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden.