Handlingsplan

Sveriges bästa cykelstad

Denna handlingsplan syftar till att vara vägledande för politiker och tjänstemän i Uppsala kommun, i arbetet med att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Sammanfattning

Förutom att vara vägledande för politiker och tjänstemän, ger handlingsplanen även en kortare bakgrund till projektet och ger en övergripande förklaring av de åtgärder som behöver genomföras för att nå målet. Handlingsplanen förklarar även arbets- och målstyrningsprocessen. Som bilaga till handlingsplanen finns Sveriges bästa cykelstad – åtgärdslista.