Det här är en förkortad version av publikationen Strategisk försörjning av utbildningslokaler 2016-2020. Här kan du se vilka planerade åtgärder det finns för utbildningslokaler i respektive skolområde inom Uppsala kommun. 

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Hela staden

Övergripande

Målbilden för den strategiska planeringen är utbildningslokaler som är:

 • Kostnadseffektiva
 • Ändamålsenliga
 • Placerade där behoven finns och i rätt tid

För att uppnå detta sker prioritering genom att:

 • tidigt möta behov i nybyggnationsområden för att undvika dyra akutlösningar. Även när detta innebär en inledande överkapacitet.
 • skjuta fram ersättning av fungerande moduluppställningar. Till förmån för ovanstående prioritering.
 • öka lokaleffektiviteten i nya lokaler genom minskade programytor. 

De ekonomiska förutsättningarna för planen hittar du i det kompletta dokumentet.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Planeringen innebär stora åtgärder:

Förskola

 • Renoverar 700 platser.
 • Lämnar 900 platser.
  • 600 från moduler.
  • 300 från små enheter eller oändamålsenliga lokaler. 

Det innebär:

 • femton nya förskolor och tolv helrenoverade.
 • sex utbyggda förskolor.
 • sex förskolor lämnas (Vallvägen, Sernander, Valsätra, Lillvreten, Grönänge, Hemming, Ulleråker).

Grundskola

Vi bygger 5000 nya grundskoleplatser till 2019 och ytterligare 2400 de närmaste åren efter det. Det innebär:

 • tre helt nya grundskolor (Lindbacken, Rosendal och Gunsta).
 • fyra helt renoverade grundskolor.
 • sju utbyggda grundskolor.
 • tre utökningar i andra skollokaler.
 • en skola lämnas (Åkerlänna).

Gymnasieskola

Fortsatt genomförande av Utbildningsnämndens beslut från våren 2015:

 • Flytt av Bolandskolans utbildningar till Jälla.
 • Renovering av Katedralskolan.
 • Justeringar av beslut utifrån nya förutsättningar:
  • Estetiska programmet flyttar till befintliga lokaler i centrala staden på Fyrisskolan och Bredablick där samordningsfördelar med bl.a. musikskolan och stadens scener kan uppnås.
 • Skapa beredskap för kommande elevökningar inom befintliga lokaler utan stora investeringar.

Behov och kapacitetBefolkning Kommunprognos

Förskola  

förskola behov

Kommunal förskola

Grundskola

grundskola behov

Kommunal förskola

Gymnasium gymnasie behov

kommunalt gymnasium behov och kapacitet

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Bälinge och Björklinge

karta bälinge björklinge
Enheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Bälingeby förskola BarnaSinnets förskola (Lica förskolor) Björklinge skola Hagmarkens skola 
Grönänge förskola Björklinge förskola, ekonomisk förening Björkvallsskolan  
Klockarbols förskola Skrindans förskola (Lica förskolor) Bälinge skola  
Lövstalöts förskola Solstugans förskola    
Ramsjö förskola Hagmarkens förskola    
Björklinge familjedaghem      

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola

Skola Årtal
Björklinge - Ramsjö förskola renoveras/ersättas samt utökas. Ersättter även Grönänge radhusförskola. VT 2018
Grönänge radhusförskola flyttar till Ramsjö förskola. VT 2018
Lövstalöt förskola minskas nytt beslut. HT 2018
Lövstalöt förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram till motsvarande datum – ändrat beslut. VT 2021
Bälingeby förskola - Bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram till motsvarande datum – ändrat beslut. HT 2022

Grundskola

Skola Årtal
Bälinge skola renoveras eller ersätts samt ökad kapacitet av elever samt möjlighet till ytterligare utökning. Samordning med lokal till fritidsklubb - ändrat beslut. HT 2020

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola

Skola
Bälingeby förskola har bygglov som går ut 2017 – förlängs.
Lövstalöts förskola 2017 – förlängs.
Klockarbol  – Inre underhåll/lokalanpassning.
Hagmarkens skola (fristående) – Målning-renovering samt fasad och fönster.
Hagmarkens  (fristående) – Renovering/Anpassning.

Grundskola

Skola
Bälinge skola används för evakuering av Jumkils skola under dess renovering.
Bälinge skola har modulbygglov som går ut.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Skola
Fördelningen av nya förskoleplatser mellan Lövstalöt och Bälinge kan justeras i samband med att permanenta förskolor byggs.
Bostadsutbyggnad sker under perioden och fortsätter även därefter.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.
kommunal förskola Bälinge björklingeunderlag grundskola Björklinge och Bälinge

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov. 

Skola
Ramsjö förskola - behov av åtgärder.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Börje, Jumkil och Åkerlänna

karta börje jumkilEnheter i området 

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Jumkil familjedaghem Börjans förskola Börje skola Ingen
Åkerlänna familjedaghem Dawson, Himmel & Pannkaka Jumkils skola  
  Lundevall, Himmel & Pannkaka Skuttunge skola  
  Lill-Skutts förskola  Åkerlänna skola  

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Jumkil Ny förskola tillsammans med skolan - möjlighet till utökning, HT2018
Jumkil Dagbarnvårdarlokal samlokaliseras med nya Jumkils förskola. – nytt beslut HT2018

Grundskola

Skola Årtal
Åkerlänna skola avvecklas, eleverna erbjuds plats Skuttunge – ändrat beslut HT2016
Jumkil skola ska renoveras eller ersättas med nybyggd skola i Jumkil - åk F-5 samt möjlighet till utökning i framtiden. Samlokalisering med förskola. HT2018

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola

Inga åtgärder.

Grundskola

Skola
Bälinge skola används för evakuering av Jumkils skola under dess renovering.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola

Inga åtgärder.

Grundskola

Inga åtgärder.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Börje mm

underlaggrundskolaBörje mm

Underlag Fastighetsåtgärder 

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Jumkils skola har behov av totalrenovering.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Centrum

karta centrala staden
Enheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Boländernas förskola Barnhagens förskola Almtunaskolan Raoul Wallenbergskolan
Botulvs förskola Iors förskola Kvarngärdesskolan Uppsala Montessoriskola
Frodeparkens förskola Löfteslandets förskola Vaksalaskolan Skogstibble friståendeskola
Fålhagsledens förskola Småkottarna i Uppsala Kommun Nannaskolan Imanskolan 
Gudruns förskola Tallens förskola CF Balderskolan - uthyrd fristående verksamhet  
Gunnars förskola Vildrosens förskola    
Höganäs förskola Uppsala Montessori AB     
Petterslund förskola      
Ringarens förskola      
Sten Sture förskola      
Årikets förskola      

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Flytt av förskolebuss från Vänge till Åriket. HT2016
Flytt av förskolebuss Boländerna till Ringaren. – nytt beslut HT2017
Flytt av förskolebuss Gudrun till Åsikten. – nytt beslut HT2017
Ny förskola Hovstallängen (inhyrning). – nytt beslut VT2018
Ny förskola Åsikten (inhyrning). – nytt beslut HT2017
Ringarens förskola utökning. VT2018
Botulvs förskola utökas. – nytt beslut VT2019
Ny förskola Vattholmavägen Ö (inhyrning). – nytt beslut VT2019
Petterslunds förskola – utökning (ersätter inhyrd lokal). – nytt beslut HT2020
Tallens förskola ersätts i samband med Almtunaskolans renovering och utökning. HT2020
Ny förskola kv. Skytteln.  – nytt beslut efter 2020

Grundskola 

Skola Årtal
Utbyggnad i etapper av Kvarngärdesskolan. Samordning med anpassning av lokal till fritidsklubb. – nytt beslut HT2018-HT2019
Almtunaskolan - renoveras/ersätts samt utökas. Samordning med lokal till fritidsklubb. – ändring av beslutad storlek HT2020
Centrala staden/Kungsängen ny skola. – ändring av storlek (Busstomten) HT2020

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Petterslunds förskola (äldre delen) genomgår fastighetsteknisk utredning som kan innebära att den måste evakueras eller lämnas.
Höganäs – underhåll (renovering/anpassning).
Botulv – underhåll (renovering/anpassning).
Ny förskola Hovstallängen (inhyrning) VT2018.
Ny förskola Åsikten (inhyrning) HT2017.
Ny förskola Vattholmavägen Ö (inhyrning) VT2019.

Grundskola

Skola
Vaksalaskolan – underhåll (fönster och yttre belysning).
Balderskolan/Raoul Wallenberg – underhåll (inre + plåttak).

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola

Möjligheter till förskola vid Kantorsgatan.
Bevaka möjliggörande av förskola i kv. Hugin (inhyrning).
Bevaka detaljplaner Kapellgärdet för eventuellt möjliggöranade av förskoleplatser.

Grundskola

Mark till ytterligare grundskola i Industristaden/Kungsängen.

Underlag 

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

centrum behov ny

underlag GK centrum

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Flogsta, Eriksberg, Rosendal och Polack

karta FlogstaEriksbergRosendalPolackEnheter i området

Förskola - kommunal  Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Diabasens förskola Ekeby förskola Bergaskolan Gluntens Montessoriskola
Flogsta förskola Förskolan Tittut Eriksbergsskolan Uppsala Waldorfskola
Glimmerns förskola Gluntens Montessoriskola Flogstaskolan Kajan Friskola
Kullens förskola Kids2Home Karlsro Hågadalsskolan JENSEN grundskola Uppsala
Sernanders förskola Förskolan Näktergalen, Uppsala Waldorförskola Malmaskolan Katarinaskolan
Täljstenens förskola Förskolan Småfolket - I ur och skur Polacksbackens skola (start HT2016) Kunskapsskolan Uppsala
Voksenåsens förskola Grannbarnens förskola   Kunskapsskolan Uppsala Norra
Silikatets förskola Lingonbackens Montessoriförskola    
Rosendahl förskola Uppsala Montessoriförskola    
Polacksbackens förskola – avvecklad HT2015 Uppsala Waldorf förskolan    
Kåbo familjedaghem Berga Montessoriförskola    
  Förskolan Da Vinci    
  Jensen Education school AB    
  Kåbo föräldrakooperativ    
  Kåbo ängars förskola    
  Diamantens Förskola AB    
  Humlans förskola CF    
  I Ur och Skur Flerfamiljsystem Norby    
  Myggans förskola    
  Småbarnsskolan Liten Lär    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Silikatets förskola renoveras och utökas (med möjlighet ytterligare utökning). –   ändrad storlek VT2019
Sernanders förskola avvecklas. – nytt beslut HT2016
Ny förskola Rosendal I. VT2019

Grundskola 

Skola Årtal
Ny grundskola i Rosendal. Samordnas med lokal till fritidsklubb. HT2019
Flogstaskolan – utbyggnad. HT2019

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Polacksbackens modulförskola öppnas tillfälligt under våren 2016  (jan-juli) (satelliter till Trasthagen samt förskolor i centrum). 

Grundskola

Skola
Polacksbackens skola öppnar, HT2016.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

 • Bevakning av förskole- och grundskolebehov i program- och detaljplanearbete i Eriksberg.

Förskola 

Ny förskola Rosendal II, VT2020 (prel).
Ny förskola Rosendal III, ersättning Rosendals modul,  VT2021.
Ny förskola Rosendal IV,  VT2021 (prel).
Ny förskola Rosendal V.

Grundskola

Beredskap för LYSA-enhet vid Polacksbackens skola, HT2016.
Eriksbergsskolan: Samordning av flyttad lokal till fritidsklubb.
Samordning av bättre lokal till fritidsklubb Norby.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Flogsta mmunderlag grundskola Flogsta, Eriksberg, Rosendal och Polack

Underlag Fastighetsåtgärder 

Här ser du fastigheter med underhållsbehov. 

Skola
Silikatets förskola har behov av åtgärder.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Gunsta, Almunge och Knutby

KArta GunstaAlmungKnutby_GåvstaStavbyTunaEnheter i området 

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Funbo förskola Pillan och Tillans förskola AB Almunge skolan  
Lustigkullens förskola Sjumilaskogens förskola Funbo skolan  
Länna förskola Kråkskogens förskola Knutby skola  
Almunge förskola Busungar i Uppsala kommun Länna skola  
  Bullerbyns förskola    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Knutby - Lustigkullens förskola, ersättning av moduler men minskning av platser. – justerad formulering  VT2018
Förskolor i Gunsta (etapp 2). – ändrat beslut HT2019fter 2019
Länna förskola ersätts med ny förskola, samlokaliserad med nya Länna skola. HT2021 prel

Grundskola 

Skola Årtal
Länna skola – ersättning/utbyggnad HT2021 prel
Gunsta ny skola. Samordnas med lokal till fritidsklubb  – ändrad storlek, HT2019

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola  

Skola
Knutby - Lustigkullens förskola har bygglov som går ut HT2019
Lillgärdets förskola (fristående) – Trafiklösning och tak.
Länna förskola – Bergvärmepump och dränering mark.
Sjumilaskogens (fristående) – Kök och visst inre underhåll förskola.

Grundskola

Skola
Almunge skola – Bygga bort olja.
Knutby skola – Bygga bort olja och byte styr- och regleringsutrustning.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Behov av förskoleutbyggnad i Länna i samband med bostadsbyggande.
Framtida ytterligare förskolor i Gunsta i samband med bostadsbyggande.
Framtida förskolor i Marielund.
Bevakning av genomförandet av besluten gällande Länna förskola.

Grundskola 

Framtida ny grundskola för högre årskurserna i Gunsta-Funbo – motsvarar hälften av områdets behov.
Framtida ytterligare grundskola lägre årskurserna i Funbo/Gunsta.
Framtida grundskola lägre årskurserna i Marielund samt tillkommande planer.
Bevakning av genomförandet av besluten gällande Länna.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.Kommunal förskola Gunsta mm 

 • Stort kommande behov genom utbyggnaden i Gunsta – fångas ej upp av prognosen och kommer ytterligare efter denna period. Framtida Marielund.

underkag grundskola Gunsta, Almunge och Knutby

 • Stort kommande behov genom utbyggnaden i Gunsta – fångas ej upp av prognosen och kommer ytterligare efter denna period. Framtida Marielund. Överkapaciteten finns i övriga skolor; Länna, Almunge, Knutby.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Gåvsta, Stavby och Tuna

karta GunstaAlmungKnutby_GåvstaStavbyTunaEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Gåvsta förskola Smulans förskola Gåvsta skola  
Dagbarnvårdare Rasbo Tunabarnens förskola  Stavby skola  
    Tuna skola  

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Gåvsta förskola minskning genom avveckling av moduler – nytt beslut  HT2017
Gåvsta förskola – ersättning av moduler. Exakt placering i området utreds vidare. – nytt beslut  HT2021

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Ingen åtgärd.

Grundskola

Skola
Gåvsta skola – förlängning av bygglov
Tuna skola – Yttre målning.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Skola
Gåvsta förskola – placering av ersättning nuvarande moduler (2018).

Grundskola 

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Gåvsta mmunderlag grundskola Gåvsta, Stavby och Tuna

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov. 

Skola
Gåvsta skola har bygglov som går ut VT2017.
Gåvsta förskola har bygglov som går ut HT2018 (ej förlängningsbart).

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Liljefors och Gränby

karta LiljeforsGränbyEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Parkens förskola Solskenets förskola  Gränbyskolan Labanskolan frisärskola
Familjedaghem Gränby   Liljeforsskolan  

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Parkens förskola utökas – nytt beslut   VT2019
Solskenets förskola utökas VT2019

Grundskola 

Skola Årtal
Liljeforsskolan utbyggnad, (matsal, kök samt klassrum) – nytt beslut.   efter 2019

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Ny förskola Gränby centrum (eventuell inhyrning) – efter 2018.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Möjlighet till förskola i samband med till/utbyggnad vid Liljeforsskolan.
Bevaka detaljplanearbetet gällande bostadsbyggande längs Råbyledsstråket - kommer innebära behov av ytterligare förskoleplatser.
Bevaka ny förskola Gränbycentrum (inhyrning).
Bevaka förskoleutbyggnad i Gränbystaden.

Grundskola 

Framtida utökning av skolplatser i samband med bostadsbyggande.
Bevaka skolutbyggnad i Gränbystaden.
Bevaka detaljplanearbetet gällande bostadsbyggande längs Råbyledsstråket - kommer innebära behov av ytterligare grundskoleplatser.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

förskolediagram är detta det r

kommunal förskola Liljefors mm

underlag grundskola Liljefors och Gränby

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Luthagen

kartaLuthagenCentrumnordvästEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Bergabitens förskola Barnbitens förskola Eriksskolan Uppsala Musikklasser
Brune förskola Berguvarna familjedaghem 1 Sverkerskolan  
Fyrisvallens förskola Glinets förskola Tiundaskolan  
Hemmings förskola Kids2Home Seminariet AB    
Hällby förskola Lilla Academia AB 3    
Karlavagnens förskola Plantans förskola    
Kim förskola Rackarungen kooperativ    
Luthagens förskola Solrosens förskola    
Rackarbergets förskola Stabby Montessoriförskola    
Öfre Slotts förskola      
Luthagens familjedaghem      
Trollungarna – familjedaghem      

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Kims förskola ska renoveras eller ersättas   HT2018 (prel.)
Förskola i anslutning till Tiundaskolan  HT2018
Hemmings lämnas, – renovering sker inte – ändrat beslut  HT2018
Rackarberget, ska evakueras till Hemmings förskola och sedan ersättas med ny förskola i området. – ändrat beslut HT2020
Luthagens förskola, ska renoveras eller ersättas – nytt beslut  VT2018 (prel.)
Karlavagnens förskola, ska renoveras eller ersättas – nytt beslut VT2019 (prel.)
Hällby förskola – minskning – nytt beslut   HT2018
Hällby förskola – bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts fram till HT2027.– ändring skjuts fram HT2027
Ny förskola Gjutformen (inhyrning) – nytt beslut HT2017

Grundskola 

Skola Årtal
Tiundaskolan renoveras/ersätts och utökas.  Samordning av lokal till fritidsklubb.  HT2018
Sverkerskolan renoveras/ersätts.   VT2018
Sverkerskolans utökning sker inte, endast renovering – upphävt beslut.  
Fyrisskolan fortsatt användning som grundskola (ersätter utbyggnaden av Sverker samt ny skola Börjetull/Bärbyleden.) - ändrat och nytt beslut. HT2018
Stabby  Ny skola – ändrat beslut (framskjutet). efter 2019

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Ny förskola Gjutformen (inhyrning) – nytt beslut,  HT2017.
Planering av renovering av Luthagens, Kims, Hemmings, Karlavagnen förskolor pågår.
Hällby förskola har bygglov som går ut VT2017.
Rackarberget har moduler där bygglovet går ut HT2018.

Grundskola

Skola
Tiundaskolan – evakuerad till Fyrisskolan, nya skola projekteras.
Sverkerskolan – ventilationsåtgärder, renovering.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Evakueringslösning och ny lokal för Dagbarnsvårdare Öst (Trisse).
Evakueringslösningar för förskolorna som ska renoveras (Kim, Luthagen, Karlavagnen).

Grundskola 

Utbyggnad i samband med bostadsbyggande - framför allt i nordvästra delen - behovet av tomtmark till ytterligare grundskola måste bevakas. 
Flertal förskolor behövs i samband med bostadsbyggandet.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Luthagen mm
Underlag grundskola Luthagen

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Exploatering för bostäder pågår vid Fyrisskolan.
Fyrisskolans grundskoledel kan bli tomyta från HT2018.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Löten och Gamla Uppsala

karta LötenGamlauppsalaEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Bellmans förskola Förskolan Lingonblomman Fredrika Bremerskolan  
Familjedaghem Kvarngärdet/Bellman Förskolan Laxen Gamla Uppsala skola  
Familjedaghem Nyby/Ferlin Gamla Uppsala Montessoriförskola von Bahrs skola  
Lagerlöfs förskola Gamla Uppsala förskola    
Karlavagnens förskola Yrsa förskola     
von Bahr förskola      
Österleden      

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Österledens ersättning begränsas (vissa platser i mobil del) - exakt placering utreds vidare. – ändrat beslut  HT2018 
Ny förskola Vattholmavägen V (inhyrning). – nytt beslut
2019 (prel)
Nyby/Kastellets ersättning minskas  – exakt placering utreds vidare. – ändrat beslut efter 2020

Grundskola 

Skola Årtal
Gamla Uppsala ersättning + utökning genomförs, men utökningen sker i anslutning till Fredrika Bremer –  ändrat beslut HT2018
Ny gamla Uppsala skola. Samordnas med lokal till fritidsklubb – ändrat beslut 
efter 2020

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Österledens modulförskola har begränsad tid för markhyra till HT2017 – förlängs.
Kastellets och Nyby förskolor är tomställda och rivna.

Grundskola

Skola
Gamla Uppsala skola – evakuerad till moduler.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Planering och genomförande av renovering av Lagerlöfs förskola.
Placering av Österledens ersättning.
Flytt av förskolebuss från Österleden i samband med att förskolan flyttar.
Placering av Nyby/Kastellets ersättning.

Grundskola 

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Löten mmunderlag grundskola Löten och Gamla Uppsala

Underlag Fastighetsåtgärder 

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Lagerlöfs förskola har behov av renovering.
Österledens modulförskola har begränsad tid för markhyra till HT2017.
Kastellets och Nyby förskolor är tomställda och rivna.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Salabacke och Årsta

karta salabacke årstaEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Axelina förskola Estia förskola AB Brantingsskolan - tomställd Livets Ords Kristna Skola Emanuelskolan
Kamomillens förskola Lilla Academia AB 2 Johannesbäcksskolan Livets Ords Kristna Skola Kyrkskolan
Källparkens förskola Lilla Academia AB 4 Ångelstaskolan Livets Ords Kristna Skola Källskolan
Salabacke förskola Rödmyrans förskola Årstaskolan Livets Ords Kristna Skola Trädgårdsskolan
Slavsta förskola Fasanens förskola Lindbackens skola (start HT2016 i Årsta) Vaksala Friskola
Skogstorpets förskola Föräldrakooperativet Ekoxen Vaksala Ek.    
Årstaparkens förskola Kastanjens Montessoriförskola    
Äppellundens förskola Kids2Home Lindbacken (utökas 2016)    
Dagbarnvårdare Vaksala Kids2Home Årsta    
  Lilla Academia AB 1    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Ny förskola Lindbacken – inledningsvis i skolan  HT2018 
Nya förskoleplatser i Salabackeområdet. (ny Axelina) 2018
Axelina förskola minskas och flyttar sedan till nya lokaler– nytt beslut HT2017
Ny förskola vid Årstaskolan. – nytt beslut
VT2020
Detaljplaner för kommande etapper Östra Salabacke innehåller förskolor – bevakning av förverkligande.  

Grundskola 

Skola Årtal
Ny skola (lägre årskurserna) i Lindbacken HT2018 
Brantingsskolan blir skola senare årskurserna. Samordning med eventuell lokal till fritidsklubb Träffis HT2018 
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta H1)Samordning med eventuell lokal till fritidsklubb Träffis– ändrad storlek
HT2020
Skolplatser (lägre årskurserna) i Salabacke – ändrad storlek
HT2019
Ny skola (senare årskurserna) i Årstaområdet (Årsta H2) – nytt beslut  HT2021

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Axelina förskola används till del som tillfälliga platser VT2016.
Skogstorpet – modulförskola i Lindbacken öppnar, VT2016.
Salabacke förskola - renovering planeras.Verksamheten evakueras till Axelina
Axelina förskola har bygglov som går ut HT2017.
Källparken förskola - ny angöring.

Grundskola

Skola
Brantingskolan tomställd HT2013.
Brantingsskolan – projektering av renovering/ombyggnad pågår.
Palmbladsgatan används för Årsta högstadium från HT2016.
Lindbackens skola startar i moduler vid Årstaskolan HT2016.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Bevaka detaljplan Årsta centrum gällande befintliga fristående förskolors fortlevnad.
Äppellundens förskola – utökning av platser, efter 2020.
Utbyggnad av Årstaparkens förskola
Förskolor och skola (lägre årskurserna) i Skölsta i samband med bostadsbyggande.
Fortsatt bevakning av detaljplaner för kommande etapper Östra Salabacke innehåller förskolor.

Grundskola

Beredskap för LYSA-enhet vid Palmbladgatan HT2016.
Utbyggnad av Ångelstaskolan.
Utökning eller flytt av fritidsklubb i Salabacke (Träffis).

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Salabacke mmunderlag grundskola Salabacke och Årsta

 • Kommentar: Ytterligare behov utöver prognos genom Lindbacken/Vaksala-Lunda samt framtida Sköldsta och Östra Salabacke.

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Brantingsskolan tomställd.
Palmbladsgatan tomställd och lämnad som skollokal.
Kristallens förskola – lämnad som förskolelokal.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Stenhagen

karta stenhagenEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Opalens förskola Förskolan Framtiden Östra Stenhagensskolan  
Kullerstenens förskola Nyponets förskola Stenhagens skola  
Stenhällens förskola Röda Stugans förskola    
Stenrösets förskola Stentrollens familjedaghem 1    
Västra Stenhagens förskola Stentrollens familjedaghem 2    
  Stentrollens familjedaghem 3    
  Svanens förskola    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Öppna förskolan flyttar till nya lokaler. Modulerna avvecklas – nytt beslut  HT2016 (prel) 

Grundskola 

Skola Årtal
Utbyggnad Stenhagensskolan, 1 parallell F-9   – nytt beslut  HT2018 

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Ytterligare förskola i Stenhagensskolan till våren 2015 ersätter moduler. Kullerstenen, VT2016

Grundskola

Ingen åtgärd.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Västra Stenhagens förskola utökning, efter 2020.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen. kommunal förskola Stenhagen mmunderlag grundskola Stenhagen

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Storvreta, Vattholma och Skyttorp

karta StorvretaVattholmSkyttorpEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Astrakanens förskola Skyttorpskottarna (del av C-företaget) Pluggparadiset Livets Ords Kristna Skola Fridhemsskolan 
Fullerö förskola Föräldrakooperativet Ekoxen Storvreta Ek Storvretaskolan  
Lillvretens förskola Majgårdens förskola Ärentunaskolan  
Lyckebo förskola Hyttans förskola Skyttorps skola  
Vretens förskola I Ur och Skur Pinneman Vattholma skola  
Himmelsvägens förskola      
Skogsbackens förskola      
Malmvågens förskola      
Skyttorps förskola      

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Lyckebo förskola renoveras  HT2016
Lillvreten lämnas. Verksamheten flyttas till Lyckebo – nytt beslut HT2017 senast

Grundskola 

Skola Årtal
Storvreta skolor, utbyggnad av grundskola – nytt beslut HT2019 
Storvreta skolor, Utbyggnad av grundskola för framtida bostadsbyggande – nytt beslut  efter 2019

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Lyckebo förskola har tomställda avdelning som renoveras.
Astrakanens förskola ska evakueras HT2016 – VT2017.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

 • Utbyggnad Storvreta – förtätning och nya områden (Adolfsberg, Fullerö). Skola och förskola måste byggas i samband med detta.

Förskola 

Ingen åtgärd.

Grundskola

Samordning av ny lokal till fritidsklubb inne i Skyttorps skola.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

storvreta underlag FKunderlag grundskola

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Storvretaskolan – Byte av ytterbelysning
Ärentunaskolan – Byte av fönster
Lyckebo förskola –Tomställt Inre underhåll/lokalanpassning

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Sunnersta och Ulleråker

Karta Sunnersta UlleråkerEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Ekuddens förskola Förskolan Mollys Farm Ekuddens skola Internationella Engelska Skolan
Orrparkens förskola Gåsens förskola Sunnerstaskolan Uppsala Enskilda Skola
Ulleråkers förskola Pilfinkens Montessoriförskola    
Vintergatans förskola Sunnersta Naturförskola    
Vallvägens förskola Videungens Montessoriförskola    
Familjedaghemmen i Sunnersta Lindparkens förskola    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Förskola i Trasthagen
HT2016
Orrparken moduler avvecklas
HT2016
Vallvägen lämnas när avtalet löper
VT2017
Ulleråkers förskola avvecklas. Framtida ersättning planeras i detaljplanearbetet för Ulleråker. – ändrat beslut  VT2019 (prel)
Ny förskola Ulleråker Dp1A (inhyrning) – nytt beslut 2019
Ny förskola Södra Bäcklösa (ev. inhyrning) – nytt beslut  VT2019 (prel)

Grundskola 

Skola Årtal
Ny grundskola, Östra Bäcklösa efter 2019 

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Ny förskola i Trasthagen under byggnation.
Orrparken har moduler där bygglovet går ut HT2016 - ej förlängningsbart.

Grundskola

Ingen åtgärd

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Bevakning förskole- och grundskolebehov i detaljplanearbetet Norra Bäcklösa. 
Bevakning av förskole- och grundskolebehov i program- och detaljplanearbete i Södra staden.

Förskola 

Ny förskola Norra Bäcklösa.

Grundskola

Lokal till eventuell fritidsklubb i Södra staden/Gottsunda/Sunnersta.
Utökning av antalet skolplatser i området (även avlastning av Valsätraskolan).

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

kommunal förskola Sunnersta mm

 • Nytt bostadbyggande, Södra staden, kommer innebära att ytterligare platser behövs i delarna närmast centrum.

underlag grundskola Sunnersta och Ulleråker

 • Nytt bostadbyggande, Södra staden, kommer innebära att ytterligare platser behövs i delarna närmast centrum.

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Ulleråkers förskola har behov av renovering.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Svartbäcken

karta svartbäckenEnheter i området 

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Backens förskola Berguvarna familjedaghem 3 Domarringens skola  
Svartbäckens förskola Ekplantans förskola Tunabergsskolan  
Tuna Backars förskola Fyrisåns förskola    
Tunaparkens förskola Närdaghemmet    
Väpnarens förskola Svartbäckens Montessoriförskola    
  Ugglans förskola    
  LiCa Swedenborg    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Tunaparkens förskola (tidigare Allens förskola) ersätter även Backens förskola  HT2016
Svartbäckens förskola ska renoveras/ersättas. Ersätts tillsammans med Tunabackars med Jarlaparkens förskola  VT2017
Väpnarens förskola avvecklas i etapper - ändrat beslut HT2018 – HT2020

Grundskola 

Ingen åtgärd.

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Backens förskola är moduler där byggloven går ut HT2015. Ersätts med nya Tunaparkens förskola,  HT2016.
Tunabackar förskola är moduler där byggloven går ut HT2020. Ersätts tillsammans med Svartbäckens förskola med nya Jarlaparkens förskola, VT2017
Väpnarens förskola är moduler där byggloven går ut VT2016 - förlängs.

Grundskola

Skola
Backens tidigare förskolemoduler används för evakuering Sverkerskolan 2016/2017.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Användning av Tunabackars moduler när verksamheten flyttar till nya Jarlaparken.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

kommunal förskola Svartbäcken mmunderlag grundskola Svartbäcken 

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Sävja och Bergsbrunna

karta sävja bergsbrunna Enheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Lammets förskola Söderby Barnstuga Danmarks skola  
Myrgångens förskola Förskolan Kasper Nåntunaskolan  
Ringmurens förskola Föräldrakooperativet Ekoxen, ekonomisk förening Stordammens skola (nya)  
Sävja förskola Gladers förskola Uppsävjaskolan  
Uppsävja förskola - evakuerad Grodans förskola    
Danmarks förskola Kojans förskola    
  Lunsens natursmarta förskola    
  Vått och Torrt familjedaghem    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola  

Skola Årtal
Danmark - ny förskola ersätter moduler. VT2016
Uppsävja förskola utökas inte. – Ändrad storlek   
Uppsävja förskola, permanent återuppbyggnad
skjuts fram. – nytt beslut
HT2027
Ringmurens förskola återtar inte lokaler. HT2018

Grundskola 

Skola Årtal
Stordammen utökas i Ringmurens lokaler HT2018

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Uppsävja förskola – evakuerad till moduler.
Sävja förskola ska evakueras HT2016 (prel).

Grundskola

Skola
Uppsävja skola under renovering - evakuerad.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Ingen åtgärd.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

kommunal förskola Sävja mmSävja grundskola behov

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Uppsävja förskola under renovering - evakuerad.
Uppsävja skola under renovering - evakuerad.
Sävja förskola kräver helrenovering. 

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Valsätra och Gottsunda

karta Valsätra GottsundaEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Berwalds förskola Eddaförskolan Gottsundaskolan Manar Al-Houda
Dirigentens förskola Kyrkklockans förskola Treklangen Musiklådan
Flöjtens förskola Malma backe förskola ab Valsätraskolan  
Hugo Alvéns förskola Manar Al-Houda kooperativ Växthuset  
Sopranens förskola Sanabil Al Hanan förskola    
Spinnrockens förskola Sivannettes familjedaghem    
Stenhammars förskola Tellus barn Tulpanen    
Valsätra förskola Björkens förskola    
Växthusets förskola Fiolbackens förskola    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Hugo Alvens förskola ska renoveras befintlig storlek, samt ha möjlighet till framtida utökning. – ändrat beslut HT2018
Valsätra förskola lämnas istället för renovering - ändrat beslut  HT2018 (senast)

Grundskola 

Skola Årtal
Växthuset moduler Stenhammar tas bort. Utbyggnad sker inte men utreds vidare. – ändrat beslut VT2018

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Sopranens förskola renoveras – evakuerad och beräknas klar HT2016.

Grundskola 

Skola
Valsätraskolan utökar ytterligare i Lilla Valsätra (tidigare Bäcklösa). HT2016
Växthusets skola har moduler där byggloven går ut VT2018 – ej förlängningsbart.
Valsätraskolan har moduler där bygglovenen går ut VT2018.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Arbete pågår med planprogram med hållbar utveckling av Gottsunda.

Förskola 

Ingen åtgärd.

Grundskola

Framtida fördelning och eventuell ersättning av skollokaler när bygglov Valsätra går ut (2018).
Lokal till eventuell fritidsklubb i Södra staden/Gottsunda/Sunnersta.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

kommunal förskola Valsätra mmunderlag grundskola Valsätra och Gottsunda

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Valsätra förskola är i behov av renovering.
Hugo Alvens förskola är i behov av renovering.

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Vänge, Järlåsa och Ramsta

karta vänge järlåsa ramstaEnheter i området

Förskola - kommunal Förskola - fristående Grundskola - kommunal Grundskola - fristående
Järlåsa förskola Balingsta nya förskola (upphör 2016)
Järlåsa skola  
Ramsta förskola Dalby hage förskola Ramsta skola  
Vänge förskola Vreta näs förskola AB Vänge skola  
Arkitektens förskola Näsdalens förskola    
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda Bytorgets förskola    

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Förskola 

Skola Årtal
Mobil avdelning flyttas från Vänge.  – nytt beslut HT2016
Ramsta – ny permanent förskola.  HT2017
Järlåsa – bygglov förlängs och permanent ersättning skjuts framändrat beslut 2020
Vänge – ny permanent förskola skjuts fram (utväxling mot Arkitektens moduler). – ändrat beslut 2027

Grundskola 

Skola Årtal
Ramsta skola – utökning (i gamla matsalen). HT2018

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Förskola 

Skola
Järlåsa har moduler där bygglovet går ut HT2017 - förlängs.
Ramsta – ny förskola under uppförande.
Samordning för ny lokal till fritidsklubb i Ramsta gamla skola.

Grundskola 

Skola
Renovering av Ramsta gamla skola VT2018.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Förskola 

Ingen åtgärd.

Grundskola

Ingen åtgärd.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.kommunal förskola Vänge

underlag grundskola vänge järlåsa ramsta

Underlag Fastighetsåtgärder

Här ser du fastigheter med underhållsbehov

Skola
Järlåsa har moduler där bygglovet går ut HT2017. 

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)

Gymnasiet

karta gymnasium

Enheter

Gymnasieskola - kommunal Gymnasieskola - fristående
Bolandgymnasiet Cultus gymnasieskola
Celsiusskolan Grillska gymnasiet
Ekebygymnasiet Hagströmska gymnasiet 
Fyrisskolan Internationella gymnasiet
Grafiskt utbildningscenter GUC IT-Gymnasiet
Jällagymnasiet Jensen gymnasium
Katedralskolan Kunskapsgymnasiet
Linnégymnasiet Livets Ords Kristna Gymnasium
Lundellska skolan Praktiska gymnasiet
Rosendalsgymnasiet Realgymnasiet
Uvengymnasiet Thorén Business School
Bredablick – används av Katedral Uppsala Waldorfgymnasium
  Yrkesgymnasiet
  Yrkesplugget 

 

Vuxenutbildning/SFI - kommunal Vuxenutbildning - fristående SFI - fristående
Bolandgymnasiet komvux  Hermods AlphaCE
Ekeby Vux Kompetensutvecklingsinstitutet Astar
Jällagymnasiet   Folkuniversitetet
Vuxenutbildningen Linné     Hermods
    Lernia 

Beslut

Här kan du se vilka beslut kommunen har fattat kring utbildningslokaler i detta område. Årtal visar när åtgärden beräknas vara klar. Nya beslut samt förändringar av tidigare beslut är markerade.

Gymnasieskola 

Skola Årtal
Katedralskolan renoveras. HT2015 – HT2019
Lundellska skolans omsorgsprogram flyttas till Katedralskolan. HT2018
Bolandgymnasiets utbildningar flyttar till Jälla . HT2015 –HT2017
Estetiska programmet flyttar till befintliga lokaler i centrala staden  på Fyrisskolan och Bredablick där samordningsfördelar med bland annat musikskolan och stadens scener kan uppnås. Organisatoriskt får enhetschef/rektor på Fyrisskolan ansvar för verksamheten. – ändrat beslut HT2017
Fyrisskolans – fortsatt användning av del som grundskola. – nytt beslut HT2019
Lundellska skolan: Nybyggnation av matsal. Fortsatt användning av delar av Vingmuttern. – nytt beslut  
Bredablick ska utgöra strategisk reserv för gymnasieskolan (efter Katedralskolans evakuering dit avslutas). – nytt beslut  

Vuxenutbildning 

Inga åtgärder inom denna planering – se nedan om fortsatt utredning.

Åtgärder - pågående/planerade

Här ser du vilka åtgärder som redan pågår eller planeras att genomföras i detta område.

Gymnasieskola 

Skola
Fyrisskolan har friställt lokaler som används för evakuering av Tiunda.
Katedralskolan renoveras är delvis evakuerad under renovering.
Bolandgymnasiets utbildningar (inklusive särskola) flyttar till Jälla. Minskning i nuvarande lokaler sker etappvis 2016-2017.

Vuxenutbildning 

Inga åtgärder inom denna planering – se nedan om fortsatt utredning.

Åtgärder - Fortsatt utredning och utblick

Här ser du vilka framtida frågor och utredningar som kommunen kommer arbeta vidare med i detta område.

Gymnasieskola 

Katedralskolans Rektorsvillan utreds gällande framtida användning.
Utredning av Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon – möjligheter att återinföras i ny form.
Utökning av Språkintroduktion (SPRINT).
Centrum för introduktion i skola – utredning av organisation.

Vuxenutbildning 

Översyn utifrån behov i samband med ökat flyktingmottagande sker samordnat med
kommunens övriga arbete med detta.
Vid behov kan den strategiska reserv som skapas vid Bredablick även användas för
vuxenutbildning.

Underlag

Du hittar mer information om hur underlag för behov och kapacitet har tagits fram i den kompletta utredningen.

underlaggymnasium 

Läs publikationen i sin helhet. (PDF, 5 MB)