Rapport

Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Rapporten innehåller en plan för kommunens pedagogiska lokaler för åren 2014-2018. Planen innehåller förslag på nybyggande, ombyggnad och renoveringar.

Sammanfattning

De föreslagna åtgärderna redovisas på sidan 13-15 i utredningen.

Utredningen redovisar:

  • behovet av åtgärder, det vill säga var och i vilken omfattning platser behövs.
  • större fastighetsstrategiska åtgärder, exempelvis renoveringar eller nybyggnation.
  • de återremisser som utredningen fått gällande landsbygdsskolor, högstadium Salabacke/Årsta och Katedralskolans rektorsvilla.