Rapport

Strategisk försörjning av pedagogiska lokaler

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2020 till och med läsåret 2023/2024 med utblick mot 2030

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler är kommunens planering för lokaler inom utbildningsnämndens verksamhetsområde. Planen tas fram i en gemensam beredning av utbildningsförvaltningen, kommunledningskontoret, stadsbyggnads-förvaltningen och berörda kommunala bolag.

Planens syfte är att säkerställa att Uppsala kommun hanterar både dagens och framtidens utmaningar med lokaler för pedagogisk verksamhet.