Riktlinje

Strategi för besöknäringen

Strategin för besöksnäringen är en viktig del i Uppsalas övergripande varumärke och strategi.

Sammanfattning

Strategin för besöksnäringen är en viktig del i Uppsalas övergripande varumärke och strategi – den väg vi har beslutat oss för att gå för att ännu fler ska vilja bo och verka här samt besöka oss. Strategins uppgift är att förena alla krafter i arbetet mot det gemensamma målet vilket bidrar till stärkt attraktionskraft.