Information

Stadgar och föreskrifter för kommunens rådgivande organ

Stadgar och föreskrifter för kommunala handikappsrådet, kommunala pensionärsrådet och brottsförebyggande rådet.

Sammanfattning

Dokumentet innehåller föreskrifter om

  • uppgifter 
  • organisation och arbetsformer 
  • ekonomi 
  • ändringar 
  • ikraftträdande