Information

Stadgar för trafiksäkerhetsrådet

Stadgar för trafiksäkerhetsrådet.

Sammanfattning

Dokumentet innehåller stagdar för 

  • rådets uppgift 
  • medlemmar 
  • beslutande organ 
  • allmänna möten, årsmöte
  • arbetsutskottet 
  • rådets kansli 
  • årsmöte 
  • budget 
  • verksamhetsberättelse 
  • arvoden.