Information

Spridning av gödsel – undantag från bestämmelser

Informationsblad från miljöförvaltningen om undantag för spridning av gödsel i Uppsala kommun.

Sammanfattning

I informationsbladet listar miljöförvaltningen vilka undantag från Jordbruksverkets författningssamling (SJVFS) 2012:41 som gäller när du sprider gödsel i Uppsala kommun.