Rapport

Slutrapport om projektet Sveriges bästa cykelstad

En slutrapport över arbetet med att bli Sveriges bästa cykelstad.

Sammanfattning

Sedan 2012 har Uppsala kommun arbetat konkret och strukturerat med cykelfrågor inom planeringen och våren 2015 startades arbetet för att 2018 bli Sveriges bästa cykelstad. I slutrapporten kan du ta del av hur vi arbetate med att nå målet, se måluppfyllelse utifrån åtgärdslistan och vårt fortsatta arbete.