Information

Skyddsåtgärder vid gårdscisterner och mindre tankningsplatser

Informationsblad från miljöförvaltningen om vilket skydd du behöver vid gårdscisterner och mindre tankningsplatser.

Sammanfattning

  • Små utsläpp under lång tid kan förorena marken vid en tankningsplats
  • Området runt en tankningsplats ska vara utformat så att spill och läckage samlas upp och inte påverkar omgivningen
  • Naturvårdsverket kräver att cisterner och tillhörande ledningar som ligger inom vattenskyddsområde ska ha dubbla väggar, så kallat sekundärt skydd
  • Över en cistern inom vattenskyddsområde ska det också finnas ett skydd mot nederbörd, till exempel ett tak.