Information

Skydda vårt vatten - tvätta inte bilen på gatan

Informationsblad om vad som gäller för biltvätt.

Sammanfattning

Undvik att tvätta bilen på gatan eller på en P-plats. De hårda ytorna gör att förorenat tvättvatten (bl.a. oljerester, metaller, kemikalier, däckpartiklar, tensider och vägmaterial) rinner ner i dagvattenbrunnar och går orenat ut i vattendrag och sjöar. Tvätta helst bilen i en miljömärkt biltvätt.