Information

Planerade skogsvårdsåtgärder 2016

Lista över planerade skogsvårdsåtgärder i Uppsala under 2016.

Sammanfattning

Listan omfattar åtgärder i parker, skogsområden, friluftsområden och längs cykelvägar i följande områden: 

 • Vedyxaskogen
 • Hågadalen-Nåsten
 • Lindbacken
 • Linrepevägen
 • Fältspatsvägen
 • Sten Sture
 • Storvreta
 • Sävja
 • Fullerö
 • Grindstugan
 • Bälinge, Rörby
 • Vårdsätravägen
 • Vårdsätraskog
 • Stenhagen
 • Sunnersta
 • Bärumparken
 • Fredriksdalsparken. 

Åtgärder kan tillkomma eller falla bort beroende på väderlek och andra faktorer.