Avgifter

Särskilda avtalsvillkor för hamnplats i Uppsalahamn

Här hittar du de särskilda avtalsvillkor som gäller för hamnplatser i Uppsalahamn.

Sammanfattning

Målet för Uppsala kommun är att skapa ett attraktivt årum och åstråk samt en levande hamn. Fartygens befälhavare ska därför se till att fartygen håller en hög standard vad gäller yttre underhåll och ordning på och runt fartyget.

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Uppsala hamn gäller oavsett avtalets innehåll. 

Dokumentet innehåller även 

  • taxetabell för Uppsala hamn
  • översikt av hamnområden
  • information för hamnplatsansökan