Information

Samverkansavtal Uppsala kommun–Vattenfall

Uppsala kommuns och Vattenfalls samarbetsavtal om ett långsiktigt energi- och klimatsamarbete för ett tryggt och hållbart energisystem.

Sammanfattning

Parterna har enats om att skapa ett energi- och klimatsamarbete med gemensamma ambitioner som främjar utvecklingen mot ett tryggt och långsiktigt hållbart energisystem ur tre perspektiv:

  • Långsiktig och hållbar energiförsörjning för staden.
  • Ett övergripande perspektiv på stadens energisystem.
  • Energieffektiva lösningar till slutanvändare.

Ambition och mål

Parternas ambition är att utveckla samverkan kring två huvudområden: fjärrvärme/kyla som en naturlig del av Uppsalas framtid, och energi- och klimatfrågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. 

Vattenfalls vision är att vara koldioxidneutralt i Uppsala senast 2030. Uppsala kommuns mål är ett fossilfritt Uppsala 2030 och klimatpositivt 2050.