Information

Samverkansavtal gymnasieskola Uppsala–Norrtälje

Avtal om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Uppsala kommun och Norrtälje kommun.

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om 

 • parter
 • ändamål/syfte
 • avtalstid
 • åtagande 
 • avgifter 
 • fullföljande av utbildning
 • former för samråd
 • ekonomiska förpliktelser 
 • resekostnad och inackorderingstillägg
 • försäkringar
 • speciella överenskommelser
 • omförhandling
 • tvist
 • ändring och tillägg.