Information

Samverkansavtal gymnasieskola Uppsala–Heby

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Heby kommun

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om 

 • parter
 • ändramål/syfte
 • avtalstid
 • omfattning
 • åtagande
 • avgifter
 • fullföljande av utbildning
 • former för samråd
 • ekonomiska förpliktelser
 • resekostnad och inackorderingstillägg
 • försäkringar
 • information
 • speciella överenskommelser
 • omförhandling
 • tvist
 • ändring och tillägg.