Information

Samverkansavtal gymnasieskola Uppsala-Älvkarleby

Samverkansavtal avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Älvkarleby kommun.

Dokument

Bilaga 1

PDF, 889 KB | Lyssna

För läsåret 2016–2017.

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om

 • parter 
 • ändamål och syfte 
 • avtalstid 
 • omfattning 
 • åtagande 
 • avgifter 
 • fullföljande av utbildning 
 • former för samråd 
 • ekonomiska förpliktelser 
 • resekostnader och inackorderingstillägg
 • försäkringar 
 • information 
 • speciella överenskommelser 
 • omförhandling
 • tvist 
 • ändring och tillägg.