Information

Samverkansavtal gymnasieskola Tierp–Östhammar

Avtal om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Tierps kommun och Östhammars kommun.

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om

  • parter
  • ändramål/syfte
  • avtalstid
  • omfattning
  • resekostnad och inackorderingstillägg
  • försäkringar
  • information
  • speciella överenskommelser.