Information

Samverkansavtal gymnasieskola Heby–Tierp

Avtal om samverkan avseende gymnasieskolan mellan Tierps kommun och Heby kommun.

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om 

 • ändramål/syfte
 • avtalstid 
 • omfattning
 • åtagande
 • avgifter
 • fullföljande av utbildning 
 • former för samråd
 • ekonomiska förpliktelser 
 • resekostnad och inackorderingstillägg
 • försäkringar 
 • information 
 • speciella överenskommelser 
 • omförhandling
 • tvist
 • ändring och tillägg.