Information

Samverkansavtal gymnasieskola Heby–Sala

Avtal mellan Sala kommun och Heby kommun om samverkan avseende gymnasieskolan.

Sammanfattning

Avtalet innehåller information om

 • parter
 • ändramål/syfte
 • avtalstid
 • omfattning
 • åtagande
 • avgifter
 • former för samråd
 • ekonomiska förpliktelser
 • försäkringar
 • information
 • speciella överenskommelser
 • omförhandling
 • tvist
 • ändring och tillägg.