Policy

Säkerhetspolicy

Kommunen säkerhetspolicy ska skapa en robust, flexibel och uthållig kommunal verksamhet med hög säkerhet.

Dokument

Sammanfattning

Kommunen ska ha ett aktivt och förebyggande säkerhetsarbete som skapar en robust, flexibel och uthållig kommunal verksamhet med hög säkerhet.

Alla förtroendevalda och anställda ska känna till kommunens säkerhetspolicy och anvisningar för säkerhetsarbete. Säkerhetsfrågorna ska ingå som naturlig och integrerad del i ledning och av verksamheterna.