Riktlinje

Riktlinjer om avgifter i kommunal förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att alla barn och elever kan delta i verksamheten på lika villkor genom att avgifter inte tas ut i förskolor och skolor.