Riktlinje

Riktlinje för samhällskommunikation

Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om den 22 november 2017

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen är att förtydliga kommunens åtagande inom området samhällsinformation och samhällskommunikation. Riktlinjen är en fördjupning av kommunens kommunikationspolicy.