Riktlinje

Riktlinjer för representation och representationsbidrag

Uppsala kommun är en central aktör i näringslivet och i regionen och allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för Uppsala kommun. Det är därför viktigt med tydliga riktlinjer för medarbetare och förtroendevalda i dessa sammanhang.

Sammanfattning

Denna riktlinje konkretiserar den representation och representationsbidrag som lämnas av kommunfullmäktiges presidium. Riktlinjen ska ge medarbetare och förtroendevalda stöd i bedömningen om vad som är rimligt, måttfullt och acceptabelt.
Riktlinjen för representation och representationsbidrag från Kommunfullmäktiges presidium utgår ifrån den av fullmäktige antagna policyn för representation och gåvor. Riktlinjen kompletterar riktlinje för representation och gåvor med specifika regelverk för kommunfullmäktiges presidium.