Riktlinje

Riktlinjer för överförmyndarnämndens arvodesbeslut

Här läser du om vilka riktlinjer det finns för överförmyndarnämndens beslut om arvode.

Sammanfattning

I dokumentet kan du läsa om: 

  • riktlinjer för överförmyndarnämndens arvodesbeslut
  • ekonomisk förvaltning
  • bevaka rätt - extra arvode
  • kostnadsersättning.