Riktlinje

Riktlinjer för namngivningsnämndens verksamhets- och ansvarsområde

Namngivningsnämnden har, enligt kommunens reglemente, ansvar för namngivning av kvarter, gator, vägar, bostadsområden, broar, torg, parker och övriga allmänna platser.

Sammanfattning

Riktlinjerna omfattar definitioner av begrepp, ansvarsfördelning, god ortnamnssed, principer för namngivning, riktlinjer för namngivning med memorialnamn, en sammanfattning av stavningsreglerna från 1993 samt riktlinjer för ärendeberedning, utställning och remittering.