Riktlinje

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Avdelningens arbete styrs av Socialtjänstlagen men även av föreskrifter, vägledande domar samt riktlinjer beslutade av arbetsmarknadsnämnden.

Sammanfattning

Dokumentet innehåller den ansvariga nämndens riktning för arbetet med försörjningsstöd i Uppsala kommun.