Riktlinje

Riktlinjer för bidrag till sociala föreningar

Riktlinjerna ska underlätta samverkan mellan omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningen och ideell sektor.

Sammanfattning

Riktlinjerna ger anvisningar om

  • föreningens uppbyggnad
  • bidragsgivningens intentioner
  • ansökan
  • handläggning och beslut
  • uppföljning och utbetalning av bidrag