Riktlinje

Riktlinjer avseende bidrag till ideella organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättning

Omsorgsnämnden har ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde, det vill säga till föreningar för personer med funktionsnedsättning.

Sammanfattning

Riktlinjerna ger anvisningar om

  • bedömningskriterier
  • stödets tre olika bidragsformer
  • föreningskrav
  • ansökan
  • handläggning och beslut
  • uppföljning och utbetalning