Riktlinje

Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda

I denna riktlinje fastställs kommunens ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Sammanfattning

Syftet med riktlinjen är att tydliggöra kommunens ansvar att förebygga och hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda inom Uppsala kommunkoncern.

Riktlinjen ska tillämpas av hela kommunkoncernen för att förebygga och hantera hot, våld eller trakasserier som kan kopplas till förtroendevaldas pågående politiska uppdrag inom Uppsala kommun.