Riktlinje

Riktlinje handläggning av ärenden bostadssociala insatser

Denna riktlinje har tagits fram som ett stöd till handläggning och beslut för bostadssociala insatser.

Sammanfattning

Denna riktlinje syftar till att öka rättssäkerheten inom socialnämnden, att likrikta handläggningen och beskriva de vanligast förekommande bostadssociala insatserna. 

Riktlinjen ska användas av handläggare och chefer vid socialförvaltningens boendeenhet samt individutskott under handläggning och beslutsfattande av bostadssociala insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453).