Riktlinje

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR

Riktlinjen beskriver hur Uppsala kommuns nämnder och bolagsstyrelser ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter i enlighet med policyn för hållbar utveckling.