Riktlinje

Riktlinje för riskhantering

Syftet med riktlinjen är att ge gemensamma utgångspunkter för arbetet med riskhantering inom kommunen och att säkra kvaliteten i detta arbete.

Dokument

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver övergripande hur Uppsala kommun ska arbeta för att identifiera, analysera, värdera, åtgärda och rapportera risker.