Riktlinje

Riktlinje för nämndernas verksamhetsplanering, uppföljning och interna kontroll

Riktlinjen reglerar arbetet med att ta fram och följa upp verksamhets- och affärsplaner och tillhörande budgetar.

Sammanfattning

Riktlinjen ska användas när nämndernas verksamhetsplaner, bolagsstyrelsernas affärsplaner och budgetar och internkontrollplaner ska tas fram och följas upp. 

I riktlinjen finns information om

  • vad nämndernas verksamhets- och affärsplaner ska innehålla
  • uppföljning 
  • framtagande av interkontrollplan.