Riktlinje

Riktlinje för mottagande av besök till Uppsala

Riktlinjer för mottagande av besök till Uppsala kommun syftar till att skapa tydlighet kring värdskap och ansvar vid mottagande av besök till kommunen samt skapa en professionell och effektiv organisation för arbetet med besök.

Sammanfattning

Uppsala kommun tar varje år emot många besök, såväl nationella som internationella, från representanter för många olika städer och organisationer. Besöken handla rom allt från erfarenhetsutbyte och konkreta samarbetsprojekt till konferensdeltagande och politiska toppbesök. Besöken är en möjlighet för Uppsala kommun att knyta viktiga kontakter, bidrar till att sätta Uppsala på kartan och ger kommunen en profil av kunskap och framåtanda.
Riktlinjerna har sin utgångspunkt i Uppsala kommuns policy för internationellt arbete.