Riktlinje

Riktlinje för medborgardialog

Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av medborgardialog.

Dokument

Riktlinje för medborgardialog

WEBBSIDA (HTML)

Här kan du läsa riktlinjen i webbformat.

Riktlinje för medborgardialog

PDF, 90 KB | Lyssna

Här kan du läsa riktlinjen i PDF-format.

Sammanfattning

Med ett gemensamt arbetssätt förbättras kommunens arbete med dialoger vilket stärker demokratin.

Syftet med riktlinjen är att införa ett systematiskt arbetssätt som leder till att Uppsalas invånare och organisationer får vara delaktiga i att utforma samhället. För att nå målet ska medborgardialog integreras i beslutsprocesser.

Se kommunens pågående dialoger och läs om hur du kan engagera dig.