Riktlinje

Riktlinje för medborgarbudget

Denna riktlinje är framtagen för att stödja organisationen vid genomförande av en medborgarbudget

Sammanfattning

Medborgarbudget är en form av medborgardialog där deltagarna i hög grad får vara med och bestämma. Det kan handla om hur en park ska utvecklas eller satsningar på unga personer i Uppsala.

Riktlinjen handlar om hur vi ska genomföra, följa upp och utvärdera en medborgarbudget.