Riktlinje

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer

Det är den lokala kraften som gör att Uppsala kommun blir en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och i kommunens första landsbygdsprogram är en av de prioriterade områdena lokalt engagemang. I kommunstyrelsens budget är medel avsatta för åtgärder för lokal demokrati.

Sammanfattning

Riktlinjerna för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling ska styra de medel som ska användas för att stimulera till engagemang och utveckling i frågor som rör exempelvis service, information, kommunikation och inflytande i den lokala bygden.