Rapport

Granskning av visselblåsarfunktionen, januari 2015

PwC har genomfört en granskning av kommunens särskilda rapporteringfunktion för att underlätta omhändertagande av anmälningar om misstänkta felaktigheter i kommunens verksamheter.

Sammanfattning

Granskningen har utgångspunkt i:

  • visselblåsarsystemets implementering i organisationen
  • hantering av inkomna tips samt metodik för utredningar
  • visselblåsarsystemets effektivitet.