Regler

Regler för lotteritillstånd enligt § 17 lotterilagen

Lotterilagen bestämmer vilka regler som gäller för olika typer av lotterier. § 17-lotterier är lotterier där föreningen säljer lotter för sammanlagt högst 20 basbelopp under tre år.

Dokument

Sammanfattning

Bestämmelser för anordnande av bland annat lotterier finns i lotterilagen, SFS 1994:1000.

Arbetet med tillstånden är numera fördelade mellan kommun, Länsstyrelsen och Lotteriinspektionen. I Uppsala kommun är miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstånd- och tillsynsmyndighet. 

I dokumentet kan du läsa om:  

  • tillstånd och registrering
  • avgifter och arvoden
  • krav vid registrerade lotterier
  • vem som ska söka tillstånd eller registrera lotteriet.

Dokumentet gäller endast för sådana ärenden som kommunen handlägger. För information om andra lotterier ska ni vända er till Länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen.