Reglemente

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg reviderades av utbildningsnämnden 25 mars. Observera att regeländringen om tre månaders handläggningstid börjar tillämpas i placeringskörningen i augusti mot placeringar i november 2020 och att regeländringen om direktplacering börjar tillämpas i körningen i oktober 2020 mot placeringar i januari 2021.

Sammanfattning

Uppsala kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn/elev och familj.