Reglemente

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg - gäller fr.o.m. 1 augusti 2018

Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagen – förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg.

Sammanfattning

Uppsala kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn/elev och familj.

Dessa regler gäller från och med 1 augusti 2018.
Läs reglerna som gäller till och med 31 juli 2018.