Reglemente

Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagen – förskolan, fritidshemmet och pedagogisk omsorg. Reglerna gäller till och med 31 juli 2018.

Sammanfattning

Uppsala kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn/elev och familj.