Reglemente

Regler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Reglerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagen – förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet.

Sammanfattning

Uppsala kommun strävar efter att all placering i förskoleverksamhet, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn/elev och familj.